Chat with us, powered by LiveChat

Dataetterforskning av datamaskin

Dataetterforskning av datamaskin
Dataetterforskning av datamaskin, eller Digital etterforskning, gjenskaper bevismateriale som dokumenter, bilder. e-poster og datalogger etc. fra datamaskiner.

Vi avdekker skjulte bevis og digitale spor i datamaskinen

Dataetterforskning av datamaskin kan produsere fellende bevis mot den som er mistenkt for svindel, unndragelser, trakassering eller andre ulovligheter på arbeidsplassen.

Gjennomgangen av en datamaskin gir ofte bedre og mer omfattende bevismateriale enn det vi kan få frem fra en mobiltelefon eller nettbrett.

Sjålet data på USB-minne
Stjeling av sensitive data fra bedrifter er veldig vanlig.

Det er enkelt å stjele med seg sensitive og kritiske data – eller å lekke dataene fra jobbmaskinen. Det vanligste er å stjele med seg informasjonen på en ekstern harddisk eller via et USB-minne, men også e-post eller sosiale medier kan brukes til dette.

Under utredningen gjenskaper vi slettede og “skjulte” data som kan være fellende bevis mot den mistenkte. Det kan for eksempel være en logg som viser at kritiske data har blitt overført til et spesifikt USB-minne på et spesifikt tidspunkt.

Alle aktiviteter etterlater spor

Alt etterlater spor på datamaskinen. Den mistenkte personen gjør ofte sitt beste for å slette og fjerne bevisene. Noen bruker også spesialiserte program for dette, men det finnes likevel mange detaljer som ikke engang en veldig datakyndig bruker kan kjenne til og som vi kan avdekke.

Vi finner frem alle detaljer, som for eksempel merke og serienummer på minnet og hvilke filer som har blitt overført. Vi gjenskaper e-poster som vedkommende har forsøkt å slette, vedlegg til e-poster, samtaler via Facebook, Skype eller andre chattetjenester etc.

Överföring av data
Det er bra om man kan ta beslag i tilbehør til datamaskinen som den mistenkte kan har brukt, som or eksempel eksterne harddisker og USB-minner osv.

Komplett etterforskingsrapport

Når arbeidet er utført leverer vi en komplett og oversiktlig digital etterforskingsrapport til deg. Den sammenstiller og lister opp alle potensielle bevis som har blitt avdekket. Den digitale etterforskningsrapporten kan brukes som bevis i dialog med den mistenkte eller alternativt i en eventuell rettssak. Gode bevis er vanskelige å argumentere seg bort fra.