Chat with us, powered by LiveChat

Defekt CD-DVD

defekt CD-DVD

Defekt CD-DVD

Defekt CD-DVD. Ripet eller feilbrent.

En CD eller DVD går lett i stykker og blir ikke lesbar. Mapper og filer kan ha forsvunnet helt. Iblant kan de være synlige, men er ikke mulig å åpne. Det hender også at filene kan åpnes men ser merkelige ut eller ikke virker som de skal.

Årsaken er som oftest at platen har blitt kraftig ripet eller feilbrent. Att platen har blitt feilbrent er spesielt vanlig når det gjelder CD-RW- eller DVD-RW-plater som man kan brenne på i flere omganger.

Vi kan reparere  CD- og DVD-plater om de er oppripet og vi kan også hjelpe deg med å gjenopprette filer fra feilbrente og defekte CD-er og DVD-er.

Om platen er feilbrent behøves det egentlig ingen reparasjon, men det kreves spesielt utstyr og spesiell programvare for avlesning.

Korrupt og ikke lesbar
Defekt CD-DVD

CD- og DVD-plater kan bli korrupte og ikke lesbare også som følge av andre årsaker. Det kan for eksempel handle om en produksjonsfeil og dårlig kvalitet på materialet i CD-en eller DVD-en.

Det finnes allikevel gode muligheter for oss å kunne rekonstruere dine tapte filer i samtlige av disse tilfellene. Rekonstruerte mapper og filer kan du få levert på en CD/DVD, USB-minne, ekstern harddisk eller via nedlasting fra internett.