Chat with us, powered by LiveChat

Gjenopprette harddisk hos Ahlberg data

Gjenopprette harddisk - redde data hos Ahlberg data Oslo
Vi tilbyr fri undersøkelse av harddisken og en bekreftet høy kvalitet på datarekonstruksjonen.

Gjenopprette harddisk etter krasj

Å miste viktige data i en harddiskkrasj  er ikke gøy. Men det behøver ikke være kjørt. I de aller fleste tilfellene kan vi gjenopprette harddisk og sørge for at du får tilbake dine tapte data.

Dersom du sender harddisken så urørt som mulig til oss etter at den har sluttet å fungere, så sørger du for at vår mulighet til å kunne gjennomføre en vellykket datarekonstruksjon for deg er så optimal som mulig.

Datarekonstruksjon fra harddisker hos Ahlberg data utføres etter en bestemt protokoll og er basert på mangeårig erfaring fra tidligere datarekonstruksjoner. Det gjelder å jobbe på en måte som minimerer faren for at harddisken kan tilføres ytterligere skader dersom man vil ha et godt resultat.

Gjenopprette harddisk skritt for skritt

Ahlberg data er en svensk bedrift som er specialisert på å gjenopprette harddisk

1. Analyse av harddisken

Vi benytter spesialisert analyseverktøy for harddisker for å avdekke eksakt hvilke skader harddisken er omfattet av. Ofte kan det handle om mindre skader på datalagrene inne i harddisken og datakorrupsjon som gjør den ulesbar. Det er også vanlig med alvorlige mekaniske, elektriske og elektroniske skader.

2. Kloning av originalhårddisken

Kloningen – kopiering av rådata sektor för sektor – är väldigt viktig för slutresultatet. Vi använder avancerad kloningsutrustning som klarar även dåliga sektorer. Detta för att kunna extrahera så mycket rådata som möjligt ur den skadade hårddisken. Detta är en förutsättning för att man ska kunna få ett bra slutresultat.

Gjenopprette harddisk fortsettelse

3. Analyseresultat og kostnadsoversikt
3. Analyseresultat og kostnadsoversikt

Du får en rapport/oversikt over hvilke feil/skader harddisken har og vi avdekker hva som må gjøres for å kunne oppnå en vellykket dataredning. Du vil også få en prisoversikt som du kan ta stilling til før videre arbeid igangsettes. Normalt sett får du en tilbakemelding innen 2-3 dager etter at teknikerne har mottatt din harddisk, men noen ganger ta noe lengre tid dersom skadene i din harddisk er meget omfattende.

4. Data recovery/datarekonstruksjon

Om du godkjenner kostnadene etc. sluttfører vi datarekonstruksjonen i henhold til avtale med deg og overfører til slutt rekonstruerte data til ny USB-harddisk. Dersom datamengden er begrenset kan vi også benytte et USB-minne om ønskelig, men oftest er det mest hensiktsmessig å benytte en harddisk.

Redde harddisk i laboratorium / renrom


gjenopprette harddisk i laboratorium

Iblant er det nødvendig å åpne harddisken i et renromsmiljø og bytte ut defekte komponenter eller utføre andre avanserte harddiskreparasjoner for å kunne redde dataene.

Ahlberg data har egne klasse M100 renrom. Vi har også høyt utdannet personal med kvalifisert teknisk kompetanse når det gjelder både harddiskoperasjoner inni harddisker og andre avanserte harddiskreparasjoner. Vi må dermed aldri, som mange av våre konkurrenter må, sende harddisker videre til noen andre aktører.

Vytis Andrijauskas, elektronikkingeniør hos Ahlberg data, utbedrer både mer avanserte mekaniske harddiskproblemer, som må løses i renrom, og andre typer av elektroniske problem.
Vytis reparerer kretskort, bytter komponenter og reprogrammerer harddisker. Han gjør også avanserte harddiskreparasjoner i renrom, som for eksempel utskifting av defekte lesehoder.
Vytis Andrijauskas, elektronikkingeniør hos Ahlberg data, utbedrer både mer avanserte mekaniske harddiskproblemer, som må løses i renrom, og andre typer av elektroniske problem.

Vytis reparerer kretskort, bytter komponenter og reprogrammerer harddisker. Han gjør også avanserte harddiskreparasjoner i renrom, som for eksempel utskifting av defekte lesehoder.