Chat with us, powered by LiveChat

Vi gjenoppretter slettede bilder

gjenopprette slettede bilder
Vi kan gjenopprette slettede bilder for deg – enten de er slettet eller forsvunnet. Bilder er sjelden fullstendig slettet, så mulighetene er alltid gode for å få de tilbake.

Mange årsaker til tap av bilder

Det er vanlig att bilder forsvinner tilsynelatende uten forklaring – enten fra datamaskinen, den eksterne harddisken, minnekortet eller mobilen. Det finnes mange ulike grunner til at dette kan skje og at vi må gjenopprette slettede bilder. En årsak kan for eksempel være at filsystemet har blitt skadet som følge av et virus.

En annen årsak kan være at harddisken, eller lagringsminnet, har gått i stykker eller er på vei til å gjøre det.
En veldig vanlig grunn er også at man har klart å slette bildene ved et uhell. Ofte skjer det uten å i det hele tatt merke at det har skjedd.

Gjenopprette slettede bilder

Slettede bilder kan gjenopprettes af Ahlberg data i Stabekk utenfor Oslo.
I de fleste tilfellene er det mulig å gjenopprette slettede bilder og bilder som har forsvunnet. De er sjelden helt borte og finnes ofte fortsatt i filsystemet selv om de ikke er synlige. Datamaskinen vet heller ikke hvor filene finnes, men en bedrift som Ahlberg data kan spore de opp.

Lang erfaring bildgjenoppretting

Vi vet hvordan man skal gå frem. Ofte fungerer det ikke med programvare man har kjøpt på nettet, man må som regel benytte profesjonelle verktøy for å finne bildene.

For eksempel gjør vi ofte “raw recovery” når ingen andre verktøy fungerer. Man må også kunne håndtere et skadet lagringsminne om det behøves.

Vær forsiktig med "gode" råd fra nettforum

Man kan finne et stort antall gratisprogrammer på nett som hevder de kan gjenopprette bilder og man kan lese mengder av råd av varierende kvalitet på ulike nettforum.

Det  aller meste bør man ikke høre på – det er ren misinformasjon i mange tilfeller og det er meget lett å trå feil. Den eneste korrekte og mest sikre måten å få forsvunnede bilder rekonstruert på er å henvende seg til et profesjonelt firma som Ahlberg data.

Gjenopprette bilder

Billig kan bli dyrt

Det kan fungere greit med gratis programvare fra internett for rekonstruksjon av bilder, man vil jo naturligvis gjerne spare litt penger. Men billig kan fort bli kostbart. Prisen man kan risikere å betale er et permanent og ugjenkallelig tap av bildene.

Lagringsmediet, altså harddisken eller minnekortet for eksempel, kan være skadet (noe som er veldig vanlig) og da vil ikke programvaren man har kjøpt fungere.

Tvert imot så risikerer man å ødelegge bildene istedenfor å redde de. Det er viktig å vurdere risikoen dersom bildene er uerstattelige.

Ta den sikre veien via oss

Er dine slettede/forsvunnede bilder virkelig verdifulle for deg? Ta kontakt med oss også skal vi hjelpe deg. Det er langt ifra sikkert at det blir spesielt dyrt – det avhenger av hvordan du har lagret bildene og om det finnes fysiske skader på lagringsmediet eller ikke.

En undersøkelse hos oss er helt gratis, så du har ingenting å tape på å undersøke hva som er feil og eventuelt hvilke bilder som kan reddes før du bestemmer hva du ønsker å gjøre videre.