Chat with us, powered by LiveChat

Redde data fra defekt harddisk – harddisk reparasjon

harddisk reparasjon
Harddisk reparasjon i renrom. Vytis Andrijauskas hos Ahlberg data utfører et lesehodebytte for å reparere en defekt harddisk nok til at dataene kan reddes.

Ahlberg data har lang erfaring med harddisk reparasjon og datarekonstruksjon. Vi hjelper gjerne til med å reparere din harddisk så vi kan redde dine tapte data. Les om hva vi gjør med harddisker og ring oss gjerne om du vil snakke med oss om din egen harddisk.
233 68 555

Ulike måter å gjøre harddisk reparasjon på

Det finnes mengder av ulike feil som kan oppstå i en harddisk. Her er en liten oversikt over noen av de vanligste.

Skadde sektorer

 

Skadde sektorer, eller sektorfeil, er den vanligste feilen på harddisker. Det oppstår små usynlige riper på magnetsjiktet på platene inne i harddisken og lesehodene kan dermed ikke lese disse sektorene. Men det finnes en redundans, en reservekapasitet, på et antall sektorer som “tar over” for de skadde sektorene.

Reservesektorene skal passe på at ikke harddisken krasjer, men når altfor mange sektorer har blitt uleselige så krasjer harddisken til slutt. Enten er det ikke mulig å i det hele tatt starte opp harddisken og ingen data er tilgjengelige, eller så kan man fortsatt se mapper og filer men harddisken jobber veldig sakte og snart kan man ikke lengre åpne noen mapper eller filer i det hele tatt.

Reparere harddisk hos Ahlberg data.
Skisse over en harddisk.

Hvordan lese data fra dårlige sektorer

 

En defekt harddisk med skadde sektorer behøver sjelden åpnes og repareres for at man skal kunne redde data fra den, men det er nødvendig med spesialutstyr om man skal kunne utføre en vellykket harddisk reparasjon for at man skal kunne gjøre en datarekonstruksjon. Hemmeligheten er å gjøre en bra klone av harddisken på tross av at den kan ha mange ødelagte sektorer.

Det gjør man gjennom å benytte spesialprodusert “intelligent” kloningsutstyr som klarer å lese av de mikroskopiske sektorene på individuelt nivå. Det vil si at hver enkelt sektor avleses med hensyn til hvor alvorlig skaden er i den aktuelle sektoren. På denne måten kan man hente ut rådata fra harddisken på en effektiv måte uten at harddisken skades ytterligere.

Kloning av karsjet harddisk
Det kloningsutstyret vi benytter oss av er verdens mest avanserte og koster deretter; rundt kr. 30.000,- pluss mva. pr. stk.

Resultatet av datarekonstruksjonen avhenger til slutt helt og holdent på hvor mange sektorer man har lykkes med å avlese fra den krasjede harddisken. Har man lykkes med å avlese tilstrekkelig mange sektorer kan man fremgangsrikt rekonstruere mapper og filer tilbake til en fungerende tilstand.

Om man vil ha et vellykket resultat skal man aldri benytte ikke-profesjonelt utstyr. Det profesjonelle kloningsutstyret koster jo en del, men det er også det som gir gode resultater.

Harddisk reparasjon med defekte lesehoder

Ulike måter å gjøre harddisk reparasjon på

Harddisk reparasjon - bytte lesehoder.
Harddiskens avlesningsmekanisme med lesehodene lengst ute på spissen. Defekte lesehoder inne i harddisken er en veldig vanlig feil.

Det finnes manga ulike slags mekaniske feil som kan skje med en harddisk. Det vanligste er feil på lesehodene. De kan for eksempel bli defekte pga. manglende kvalitet i produksjonen. (Harddisker produseres oftest i lavkostnadsland uten “kvalitetstradisjon”.) Harddisken kan også være gammel og mye brukt.

Det er også veldig vanlig at det oppstår skader på lesehodene om harddisken får et støt samtidig som den er i gang og jobber. Eksterne harddisker, som ofte flyttes på når de er i gang og iblant blir utsatt for harde støt, utsettes oftere enn andre harddisker av defekte lesehoder.

Hvordan man utbedrer defekte lesehoder

 

Å reparere harddisk med defekte lesehoder er langt ifra enkelt, det kreves ekstremt god fingerferdighet, mye erfaring og riktig utstyr. Man må bytte ut hele avlesningsmekanismen, inkludert lesearmene, som en hel enhet, og det må utføres for hånd. Det er veldig fort gjort å ødelegge alt sammen og forværre skaden og det er der erfaringen og utstyret vårt kommer inn i bildet. Det handler om ørsmå detaljer og ekstremt høy, tilnærmet kirurgisk, presisjon.

Man må også ha en perfekt matchende harddisk å hente reservedelene fra. Vi bruker å kalle dette for en donorharddisk. Har man ikke dette finnes det ingen mulighet til at lesehodebyttet blir vellykket. Det må være en perfekt match med korrekt produksjonsserie og samme firmware. Vi har et stort antall harddisker på lager og har som regel matchende donorharddisk tilgjengelig.

Om man gjør alt korrekt, og operasjonen går bra, kan harddisken fungere delvis i noen timer. Dette er tilstrekkelig for at man skal rekke å hente ut rådata fra harddisken og kunne redde dataene.
Om man gjør alt korrekt, og operasjonen går bra, kan harddisken fungere delvis i noen timer. Dette er tilstrekkelig for at man skal rekke å hente ut rådata fra harddisken og kunne redde dataene.

Partikkelfritt renrom

 

Man må ha tilgang til et partikkelfritt renrom eller en renromsboks. Man kan ikke åpne og reparere harddisk i et vanlig rom og deretter starte den. Da kan harddisken ødelegges veldig raskt pga. ørsmå partikler som slippes inn via luften i rommet.

Disse partiklene fører til mikroskopiske kollisjoner mellom lesehodene og magnetplatene. Store skader kan oppstå som gjør at det ikke lengre er mulig å reparere harddisken og dataene kan da ikke rekonstrueres i det hele tatt.

Om alt har gått bra kan man etter lesehodebyttet klone rådataene i den krasjede harddisken til en annen harddisk og dermed sikre innholdet. Har man gjort en god jobb, og det ikke er for store skader på magnetplatene i utgangspunktet, bruker det kunne bli en nærmest perfekt datarekonstruksjon – det vil si at man kan redde alle dataene i en fungerende tilstand.

Den defekte harddisken kommer dog aldri til å kunne fungere normalt igjen. Lesehodene demonteres og kan da eventuelt benyttes i en senere datarekonstruksjon.

Reparere harddisk med "sticktion"

 

Reparere harddisk med stiction i renrom
En defekt harddisk som utsettes for “stiction” må repareres i renrom.

Stiction er en forkortelse av static friction – en relativt vanlig harddiskfeil. Det betyr at de bevegelige delene i harddisken, motoren som driver platene rundt og den pendlende harddiskarmen, har satt seg fast. Problemet kommer ofte av at lesehodene har “klistret seg fast” til platene pga. statisk elektrisitet.

Det kan også være en annen type friksjon som har oppstått. Kulelageret, som sitter under motoren som spinner platene rundt, kan ha blitt dårlig og kjørt seg fast. Da kan ikke motoren spinne platene rundt lengre og det blir totalstopp inne i harddisken. Dette har vært en vanlig feil på f.eks. Toshibas 2,5 tommers harddisker for bærbare PC-er.

Om den defekte harddisken er helt stille samtidig som den allikevel blir varm så kan det handle om stiction. Det er ikke mye man kan gjøre selv. For at man skal kunne reparere harddisken så må den i et renrom og åpnes av profesjonelle.

En dyktig og erfaren tekniker kan med hjelp av mekanisk bearbeiding reparere harddisken gjennom å få løs lesehodene fra platene og få i gang motoren som spinner platene rundt. Dette kan fungere om det er snakk om statisk elektrisitet. Om det er kulelageret som har kjørt seg fast så finnes det andre metoder som må benyttes.