Chat with us, powered by LiveChat

NAS recovery – rekonstruere data fra krasjet NAS

Vi kan hjelpe deg med å utføre NAS recovery og redde filer fra en krasjet NAS. Ofte handler det om en eller flere defekte harddisker og et RAID som har blitt korrupt.
Vi kan hjelpe deg med å utføre NAS recovery og redde filer fra en krasjet NAS. Ofte handler det om en eller flere defekte harddisker og et RAID som har blitt korrupt.

Enklere variant av server

NAS – Network Attached Storage – er en enklere type dataserver. NAS-en kan i de flere tilfeller ikke kobles til en datamaskin som man gjør med en vanlig server. Det finnes også ekstreme, og veldig kostbare, varianter av NAS som kan kobles til en skjerm, men dette er noe som oftest bare bedrifter investerer i. NAS recovery er ofte meget avansert, men vi har både kunnskapen og det utstyret som trengs.

- NAS er en nettverkstilkoblet lagringsenhet med et eget operativsystem, sier Staffan Söderlind, direktør og ansvarlig for datarekonstruksjon hos Ahlberg data.
– NAS er en nettverkstilkoblet lagringsenhet med et eget operativsystem, sier Staffan Söderlind, direktør og ansvarlig for datarekonstruksjon hos Ahlberg data.

Linux filsystem istedenfor Windows

På datamaskinen ser det ut som at NAS-enheten er en harddisk med vanlig Windows filsystem. Den dukker opp på samme måte som en Windows harddisk, men skinnet bedrar. Det er bare på datamaskinen det ser ut som Windows. Under skallet, i selve harddisken, bruker man et filsystem som er basert på Linux.

Dette gjøres for å spare penger. Linux er gratis for alle å bruke, i motsetning til Windows som produsentene må betale lisenspenger for og som dermed forbrukeren til slutt må betale for når en NAS-enhet skal kjøpes.

NAS recovery

Lang erfaring

Ahlberg data har god og lang erfaring når det kommer til NAS recovery og når det gjelder å redde data fra disse enhetene. I de aller fleste tilfellene kan vi levere gode resultater, men det er lagt ifra ikke alltid like enkelt. NAS-enheten har som oftest to, eller gjerne også flere harddisker for ytterligere sikkerhet og lagringsplass, konfigurert i et RAID-oppsett av en eller annen type – på samme måte som i en dataserver. Du kan lese mer om dette ved å følge denne linken.