Chat with us, powered by LiveChat

Ødelagt harddisk – vi reparerer harddisk og redder data

Ødelagt harddisk kan repareres hos spesialistene Ahlberg data.
Mang en ødelagt harddisk har blitt reparert hos Ahlberg data siden starten av 2003. Tusen vis av harddisker har blitt reparert og titusenvis av terrabyte med data har blitt rekonstruert.

Å redde filer fra ødelagt harddisk

Det kan være mange forskjellige grunner til at man ender opp med en ødelagt harddisk. Den vanligste årsaken er faktisk at den går i stykker av seg selv – uten ytre påvirkning. Varierende kvalitet og jevnhet i produksjonen fører til at dagens harddisker ikke er spesielt pålitelige.

Derfor er det et behov for selskap som Ahlberg data. Siden 2003 har vi reparert harddisker for å kunne gjenopprette data. Vi har fått mer og mer å gjøre i takt med at harddiskkrasjene har økt i omfang.

Du trenger ikke være altfor urolig om du sitter med en defekt harddisk. Få ødelagte harddisker er “håpløse tilfeller” for oss. I de aller fleste tilfellene kan vi utføre en vellykket reparasjon og redde dataene for deg slik at du får tilbake fungerende filer.

Ødelagt harddisk – vi reparerer harddisk

Arbeidsmetode

Når vi redder en ødelagt harddisk jobber vi ut ifra metoder som er basert å mange års erfaring av hvordan man reparerer en krasjet harddisk. Det handler om å jobbe på en måte som ikke tilfører harddisken ytterligere skader om man vil kunne rekonstruere fungerende datafiler.

1. Analyse av harddisken. Først gjør vi en grundig undersøkelse av den defekte harddisken for å avdekke nøyaktig hvilket harddiskproblem det handler om. Deretter tar vi kontakt med deg med detaljene vi har avdekket og presenterer en fast pris som du kan takke ja eller nei til. Denne analysen er gratis.

2. Utbedring av skader/feil. Eventuelle skader/feil utbedres/repareres i vårt laboratorium slik at vi får tilgang til rådataene i harddisken. Denne prosessen kan, avhengig av skadeomfang etc., være meget utfordrende.

3. Kloning av harddisken. Vi benytter oss av verdens mest avanserte kloningsutstyr for å kunne uthente så mye rådata som mulig fra den ødelagte harddisken. Vi er avhengige av å produsere en så presis kopi av originalharddisken som mulig som vi deretter kan jobbe videre med.

4. Analyse av data og graden av eventuell datakorrupsjon  på harddisken. Vi avdekker hvor mye data som kan rekonstrueres i fungerende tilstand og kontakter deg for en gjennomgang dersom vi skulle avdekke eventuelle avvik.

5. Data recovery. Etter at prosessene over er fullført ferdigstiller vi datarekonstruksjonen og overfører rekonstruerte data til et nytt lagringsmedium da defekte harddisker ikke kan repareres for videre bruk. Dette lagringsmediet kan suppleres fra vårt lager om du ikke har inkludert dette selv.

Ødelagt harddisk - noen vanlige feil

Ødelagt harddisk – vi reparerer harddisk

Skadde sektorer / sektorfeil – små skader som ikke er synlige for det blotte øyet på datalagrene inne i harddisken. Sektorfeil kan oppstå av seg selv uten ytre påvirkning, men kan også komme som følge av fallskader f.eks. og er en veldig vanlig feil. Man behøver normalt sett ikke åpne harddisken i renrom og det er som regel mulig å redde dataene ved hjelp av avansert kloning.

Dårlige lesehoder – også en veldig vanlig feil som kan oppstå av seg selv dersom produksjonskvaliteten ikke er god nok. Det kan også oppstå om harddisken har fått et støt eller om noen har vært uforsiktige under flytting av den mens den har vært i gang. Delene inne i harddisken er meget sensitive for ytre påvirkning – spesielt når harddisken er aktiv. Oppstår ofte i kombinasjon med skadde sektorer.

Elektroniske problemer – problemer med harddiskens styreenhet / elektronikk. Uten en fullt fungerende styreenhet slutter harddisken å fungere og det blir umulig å få ut noen data. Vår ingeniør, Vytis Andrijuaskas, reparerer defekte harddisker med elektroniske problemer. Noen ganger er det komponenter som må byttes ut mekanisk, men oftest handler det om omprogrammering og utbytting av styrekoder som har blitt korrupte.

Stiction – i noen tilfeller kan harddiskens lesehoder sette seg fast på datalagringsplatene, de “limer seg fast” på grunn av statisk elektrisitet. Om dette har inntruffet må harddisken åpnes i et renrom og man må manuelt løsne lesehodene. Dette er ingen lett operasjon og man kan lett påføre harddisken ytterligere skader om man ikke har korrekt utstyr og vet hva man gjør, og ytterste konsekvens er at data ikke kan rekonstrueres fra harddisken.

Ring og hør med oss om hvordan vi kan hjelpe deg med din skadde harddisk.
 233 68 555