Chat with us, powered by LiveChat

Prisliste datarekonstruksjon bedrift

Dette er prislisten for datarekonstruksjon for våre bedriftskunder. Dette er kategorien hvor jobbene prioriteres og leveringstiden er kortest. Arbeidet utføres av våre erfarne datarekonstruktører og vi benytter alltid det beste utstyret som finnes tilgjengelig.
Dette er prislisten for datarekonstruksjon for våre bedriftskunder. Dette er kategorien hvor jobbene prioriteres og leveringstiden er kortest. Arbeidet utføres av våre erfarne datarekonstruktører og vi benytter alltid det beste utstyret som finnes tilgjengelig.

Gratis analyse

Analysen som utføres før datarekonstruksjonen er gratis hos Ahlberg data. (Se egen analysepris for server.) Du får alltid en fast pris av oss når vi har utført analysen. Du behøver ikke bekymre deg for at prisen skal «løpe løpsk». Dersom det haster tilbyr vi også «Express data recovery». Se nederst på siden. Samtlige priser er oppgitt i NOK eks. mva.
Se også utskriftsvennlig prisliste PDF.

Analysen som utføres før datarekonstruksjonen er gratis hos Ahlberg data. (Se egen analysepris for server.) Du får alltid en fast pris av oss når vi har utført analysen. Du behøver ikke bekymre deg for at prisen skal «løpe løpsk». Dersom det haster tilbyr vi også «Express data recovery». Se nederst på siden. Samtlige priser er oppgitt i NOK eks. mva.

Se også utskriftsvennlig prisliste PDF.

Harddiskkrasj normal

Dataredning fra krasjet harddisk med lettere eller middels avanserte fysiske feil.

Analyse: Kr. 0,-
Dataredning: Kr. 5.000,- til kr. 12.500,-
Analyse: Kr. 0,-
Dataredning: Kr. 5.000,- til kr. 12.500,-

Krasjet harddisk avansert

Rekonstruering av data fra harddisk med mer avanserte problemer som krever inngrep i harddisken med kirurgisk presisjon i renrom eller omprogrammering av firmware eller reparasjon av kontrollelektronikk etc.

En krasjet harddisk med et mekanisk problem må som regel åpnes i renrom og deler må byttes ut.
En krasjet harddisk med et mekanisk problem må som regel åpnes i renrom og deler må byttes ut.

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon: Kr. 12.500,- til kr. 17.000,-

Dersom reservedeler er nødvendig dekkes kostnader for inntil kr. 2.000,- av Ahlberg data ved et godt resultat. Eventuelle reservedelskostnader utover denne summen dekkes av kunde. Dersom datarekonstruksjonen ikke lykkes pga. for omfattende skader etc. dekkes reservedelskostnadene i sin helhet av kunde. Alle kostnader presenteres og godkjennes av kunde på forhånd.

SSD harddisk - data recovery

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon: Kr. 6.000,- til kr. 17.000,-
Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon: Kr. 6.000,- til kr. 17.000,-

Gjenskape slettede filer

Analyse: Kr. 0,-
Gjenoppretting av data: Kr. 5.000,- til kr. 9.500,-
Analyse: Kr. 0,-
Gjenoppretting av data: Kr. 5.000,- til kr. 9.500,-

Rekonstruksjon mobiltelefon og nettbrett

Prisliste datarekonstruksjon bedrift

Teknikken for intern datalagring i en mobiltelefon eller i et nettbrett er i utgangspunktet ganske lik den man finner i en SSD harddisk. Det finnes ingen bevegelige deler, men derimot elektroniske minnekretser. Mobiler og tablets er også krypterte så det kreves spesialutstyr for å kunne knekke krypteringene og låse opp ulike modeller.

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon normal: Kr. 6.000,- til kr. 8.000,-

Avansert rekonstruksjon mobiltelefon og nettbrett

Om telefonen eller nettbrettet må delvis fysisk repareres før data kan rekonstrueres.

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon: Kr. 8.000,- til kr. 17.000,-
Om telefonen eller nettbrettet må delvis fysisk repareres før data kan rekonstrueres.

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon: Kr. 8.000,- til kr. 17.000,-

Dataredning fra server

Prisliste datarekonstruksjon bedrift

Å analysere og rekonstruere et defekt RAID-oppsett i en dataserver med mange harddisker er en av de mest avanserte og utfordrende oppgavene man kan få. Vi har veldig god statistikk når det gjelder å rekonstruere data fra en RAID-server og vi kan løse de aller fleste problemer – også de mest utfordrende.

Analyse: Fra kr. 5.000,-
Data recovery: Fra kr. 7.000,-

Dataredning NAS nettverksharddisk

Prisliste datarekonstruksjon bedrift

En NAS nettverksharddisk inneholder oftest flere harddisker som samarbeider i et såkalt RAID array. Oftest har den et Linux filsystem i bunn selv om det ser ut som NTFS i datamaskinen. Dette kommer av at produsenten ikke behøver å betale lisenspenger for Linux. Det er en billigere løsning for produsenten, men ikke nødvendigvis ideelt for brukeren.
Linux filsystemet gjør NAS-enheten noe utfordrende å redde data fra, men det bruker å gå bra.

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon: Fra kr. 5.000,-

Minnekort / USB-minne

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon normal: Fra kr. 4.000,- til kr. 7.000,-
Datarekonstruksjon avansert: Fra kr. 7.000,- til kr. 11.000,-
Datarekonstruksjon avansert gjelder digitalminner som må fysisk delvis repareres før datarekonstruksjonen. Mikroloddinger, avlesning av minnekrets etc.
Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon normal: Fra kr. 4.000,- til kr. 7.000,-
Datarekonstruksjon avansert: Fra kr. 7.000,- til kr. 11.000,-

Datarekonstruksjon avansert gjelder digitalminner som må fysisk delvis repareres før datarekonstruksjonen. Mikroloddinger, avlesning av minnekrets etc.

Gjenskape slettede bilder digitalminne

Kostnad: Kr. 4.000,- til kr. 6.000,-
Gjelder ikke fysisk skadde digitalminner.
Kostnad: Kr. 4.000,- til kr. 6.000,- Gjelder ikke fysisk skadde digitalminner.

Datagjenoppretting CD, DVD og diskett

Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon CD: Kr. 2.000,- til kr. 4.000,-
Datarekonstruksjon DVD: Kr. 2.500,- til kr. 6.000,-
Datarekonstruksjon diskett: Kr. 1.200,- til kr. 3.600,-
Analyse: Kr. 0,-
Datarekonstruksjon CD: Kr. 2.000,- til kr. 4.000,-
Datarekonstruksjon DVD: Kr. 2.500,- til kr. 6.000,-
Datarekonstruksjon diskett: Kr. 1.200,- til kr. 3.600,-
 
Express data recovery

For krasjet harddisk, server, NAS etc.

Express data recovery innebærer at vi legger alle våre ressurser på å rekonstruere dine tapte data så rast som mulig. Tillegget sammenlignet med normal prioritet er inntil 100%
Ekspresslevering av enkel harddisk:
1 - 2 arbeidsdager*: 100% tillegg.
2 - 3 arbeidsdager*: 50% tillegg.
Tar arbeidet mellom 3 og 5 arbeidsdager* tar vi et ekspresstillegg på 25% ettersom høyeste prioritet alltid innebærer at Ahlberg data legger ekstra ressurser i arbeidet. Tar arbeidet over 5 arbeidsdager* tar vi ingen ekstra tillegg for ekspresslevering.
Ekspresslevering av servere/RAID:
1 - 3 arbeidsdager*: 100% tillegg.
3 - 4 arbeidsdager*: 50% tillegg.
Tar arbeidet mellom 4 og 6 arbeidsdager* tar vi et ekspresstillegg på 25% ettersom høyeste prioritet alltid innebærer at Ahlberg data legger ekstra ressurser i arbeidet. Tar arbeidet over 6 arbeidsdager* tar vi ingen ekstra tillegg for ekspresslevering.
*Beregnes fra dato teknikerne mottar lagringsmediet.
Se også Serviceskjema bedrift
Express data recovery innebærer at vi legger alle våre ressurser på å rekonstruere dine tapte data så rast som mulig. Tillegget sammenlignet med normal prioritet er inntil 100%

Ekspresslevering av enkel harddisk:

1 – 2 arbeidsdager*: 100% tillegg.
2 – 3 arbeidsdager*: 50% tillegg.

Tar arbeidet mellom 3 og 5 arbeidsdager* tar vi et ekspresstillegg på 25% ettersom høyeste prioritet alltid innebærer at Ahlberg data legger ekstra ressurser i arbeidet. Tar arbeidet over 5 arbeidsdager* tar vi ingen ekstra tillegg for ekspresslevering.

Ekspresslevering av servere/RAID:

1 – 3 arbeidsdager*: 100% tillegg.
3 – 4 arbeidsdager*: 50% tillegg.

Tar arbeidet mellom 4 og 6 arbeidsdager* tar vi et ekspresstillegg på 25% ettersom høyeste prioritet alltid innebærer at Ahlberg data legger ekstra ressurser i arbeidet. Tar arbeidet over 6 arbeidsdager* tar vi ingen ekstra tillegg for ekspresslevering.

*Beregnes fra dato teknikerne mottar lagringsmediet.

Se også Serviceskjema bedrift