Chat with us, powered by LiveChat

Reparere harddisk hos Ahlberg data

reparere harddisk
En av våre teknikere reparerer en harddisk i renrom – bytter lesehoder. Defekte lesehoder en veldig vanlig harddiskfeil.

Lang erfaring med å reparere harddisk

Harddiskfeil er veldig vanlig og man kan bli ute for mange ulike typer feil. Ahlberg data har jobbet med å reparere harddisk og redde data fra krasjet harddisk siden mars 2003. Vi har lang erfaring med å reparere harddisker som har vært utsatt for alle mulige ulike hardwarefeil i tillegg til elektroniske feil.

Har du blitt utsatt for et harddiskkrasj? Det finnes gode muligheter for at vi kan reparere din harddisk og rekonstruere dine tapte filer. Det er ingen grunn til å gi opp håpet.

Du kan også benytte deg av vårt tilbud om gratis analyse.

reparere harddisk

Du risikerer ikke å måtte betale noe om du synes det skulle bli for dyrt å reparere din harddisk.
Ring 233 68 555

Harddiskdetaljer

I en harddisk på 2 TB finnes det ca. 4 milliarder sektorer. Hver sektor lagrer en liten bit data – en “1” eller en “0”. Overflatene på platene inni harddisken slites med tiden og da oppstår det skadde/ikke lesbare sektorer.

Derfor finnes det en redundans, en reservekapasitet på et antall sektorer inni harddisken. Disse reservesektorene tar over når en sektor ikke kan leses lengre og skal sørge for at harddisken ikke krasjer. Men når altfor mange sektorer ikke er lesbare så krasjer harddisken til slutt allikevel. Datamaskinen slutter å fungere og du får ikke tilgang til dine data.

Reparere harddisk - Ingeniør Vytis Andrijauskas
Vytis Andrijauskas reparerer harddisker med både mekaniske og elektroniske problemer.

Reparere harddisk med skadde sektorer

En krasjet harddisk med skadde sektorer behøver sjelden åpnes og repareres for at man skal kunne redde data fra den. Men det er allikevel nødvendig med spesialutstyr for å kunne oppnå en vellykket datarekonstruksjon. Hemmeligheten er å kunne gjøre en så perfekt klone av den defekte harddisken som mulig og da trenger man intelligent og avansert kloningsutstyr.

Den intelligente kloningsstasjonen har en avansert algoritme som gjør at den klarer å lese av sektorene inni harddisken på individuelt nivå. Det vil si at hver sektor avleses med hensyn til om sektoren er uskadet eller om den er skadet og i hvilken grad den eventuelt er skadet.

På den måten kan man hente ut rådata av harddisken på en så effektiv måte som mulig med fokus på at harddisken ikke skal ødelegges ytterligere. 

Utstyr og kapasitet

Ahlberg data har flere ulike typer kloningsstasjoner og har god kapasitet for datarekonstruksjon i eget laboratorium.

Forsiktig med harddisken

reparere harddisk
For resultatets skyld er det bra om du leverer inn din harddisk til oss så urørt som mulig etter at du har fått et harddiskkrasj. Unngå aller helst å bruke harddisken i det hele tatt. Jo mer du forsøker på å kopiere ut data fra den, jo mer avanserte skader bruker harddisken å få i tillegg til at dataene på den også permanent skades.

Mer avanserte harddiskreparasjoner

Noen ganger må vi  flytte over platelagrene fra en defekt harddisk over til en annen identisk harddisk. Det er en vanskelig og ganske farlig operasjon som vi ikke begir oss ut på om det ikke er absolutt nødvendig. Det store problemet er å holde platene fikserte i forhold til hverandre i nøyaktig samme posisjon.

Platene kan ikke flytte seg så mye som en milliondels millimeter sideveis i forhold til hverandre for da mister man muligheten til å rekonstruere data fra harddisken. Du tenker kanskje at vi overdriver litt, men det gjør vi ikke. Alle datasektorene må være posisjonerte på nøyaktig samme måte etter transplantasjonen som før man løftet de ut, om ikke kan ikke harddiskens styreenhet finne korrekte sektorer og sy sammen fungerende filer.

reparere harddisk i renrom - transplantasjon av platene

De aller fleste gangene bruker det gå bra tross alt og vi kan som regel redde dataene. Men det er en nervepirrende operasjon å reparere en harddisk med denne metoden på grunn av de ekstreme presisjonskravene. Vi har spesialverktøy som hjelper til med å fiksere platene, men det er allikevel mange manuelle momenter som må utføres som krever lang erfaring.

Reparere harddisk skritt for skritt

1. Undersøkelse/analyse. Når vi er ferdige med analysen gir vi deg oversikt og du får en fast pris på arbeidskostnadene. Denne prisen garanterer vi at vi holder.

2. Reparasjoner. Veldig ofte behøver harddisken midlertidig repareres før den kan klones. Vi utfører alle typer reparasjoner som bytte av lesehoder, transplantasjon av datalagrene, omprogrammering av styreenhet og fysiske reparasjoner av elektronikken på styreenheten.

3. Kloning. En kopi av harddisken skapes med hjelp av profesjonelt utstyr.

4. Datarekonstruksjon. Vi rekonstruerer de data som finnes på harddisken.

Lenker: