Reparere SSD harddisk

reparere SSD harddisk
SSD-harddisker har blitt mye vanligere i datamaskiner – spesielt i nyere bærbare datamaskiner, men de brukes også i tradisjonelle PC-er. Vi kan hjelpe deg med å reparere SSD harddisk

De er betydelig raskere enn tradisjonelle harddisker, de veier mindre og er ikke like følsomme for støt som tradisjonelle mekaniske harddisker.

Men på tross av at det ikke er bevegelige deler går dessverre også SSD harddisker i stykker i enda større utstrekning enn vanlige mekaniske harddisker.

De er vanskeligere å reparere og redde data fra også, delvis fordi de bygger på en helt annerledes teknikk en de mekaniske harddiskene.

Det finnes ingen bevegelige deler i en SSD harddisk, men de går i stykker av andre årsaker enn mekaniske harddisker. I tillegg er det også begrenset hvor mange ganger man kan lese/skrive fra/til de. De har generelt sett et kortere livsløp og backup av viktige data er derfor meget viktig.

Skritt for skritt har vi blitt bedre på å håndtere og reparere SSD harddisk. Vi har investert i nytt utstyr og utvidet våre kunnskaper om hvordan man kan utbedre og rekonstruere data fra en SSD harddisk.

Når vi får inn en krasjet SSD harddisk i dag er avhenger muligheten for en vellykket datarekonstruksjon mye på hvilket merke og hvilken modell SSD det er snakk om.

Det finnes et hav av ulike typer. De fleste SSD harddisker går det fint å reparere og redde data fra, men det finnes også dessverre merker og modeller som er ganske håpløse å gjøre noe med.

Generelt sett er det gode muligheter for at vi kan hjelpe deg med å rekonstruere dine data. Vi kan begynne med å gjøre en gratis analyse og du er velkommen til å ringe oss. Du kan også fylle ut et elektronisk serviceskjema på våre nettsider og sende harddisken direkte til oss eller levere harddisken personlig til oss.