Chat with us, powered by LiveChat

Server recovery – redde data fra dataserver

Server recovery
Vi utfører server recovery når din server har krasjet og rekonstruerer filene i fungerende tilstand.

Server recovery fra en server med RAID er blant det vanskeligste man kan begi seg ut på å redde data fra, spesielt om det er en RAID-server med mange samarbeidende harddisker.

Ahlberg data har lang erfaring på server recovery – å gjenskape filer fra komplekse RAID-konfigurasjoner. Vi kan rekonstruere data fra alle ulike typer RAID-oppsett og vi passer på at du får tilbake fungerende filer.

Eksempler på RAID-typer og konfigurasjoner.
Eksempler på RAID-typer og konfigurasjoner.

Det finnes flere ulike typer RAID, de vanligste er RAID 0, RAID 1 og RAID 5. Det finnes også en variant som kalles RAID 10 – en kombinasjon av RAID1 og RAID 0. Ingen av harddiskene i en RAID 0 eller RAID 5 har et komplett filsystem og ingen av diskene inneholder heller noen komplette filer.

Raid 5 er den mer avanserte typen RAID og er vanligst om det er en server med stor lagringskapasitet og høy sikkerhet. Høy sikkerhet er forøvrig et relativt begrep, alle systemer kan krasje.

RAID gjør dataoverføringen raskere

Noe av poenget med RAID er fremfor alt at lesing og skriving til og fra harddiskene går raskere og at man kan skape betydelig større diskenheter og partisjoner.
Noe av poenget med RAID er fremfor alt at lesing og skriving til og fra harddiskene går raskere og at man kan skape betydelig større diskenheter og partisjoner.

Når man overfører data til en RAIDserver med RAID 0 eller RAID 5 deles filene opp i filfragmenter på vanligvis 64kb. Ettersom dataene fordeles over flere ulike harddisker simultant øker dataoverføringshastigheten kraftig.

RAID 1 er annerledes. Det et enklere, såkalt speilet RAID array, oftest med to harddisker. Dette øker ikke hastigheten i dataoverføringen men er en ren sikkerhetsløsning som skal gi sikker backup.
RAID 1 er annerledes. Det et enklere, såkalt speilet RAID array, oftest med to harddisker. Dette øker ikke hastigheten i dataoverføringen men er en ren sikkerhetsløsning som skal gi sikker backup.

Diskene i en RAID 1 inneholder komplette filer som er speilet mot hverandre – det vil si at de er nøyaktige kopier av hverandre. Krasjer den ene disken skal man i teorien kunne rekonstruere dataene fra den andre harddisken.

I praksis fungerer det ikke alltid som det er ment og det hender at også at den ene disken krasjer uten at man merker det. I det tilfellet har man ingen backup. Ahlberg data kan allikevel hjelpe deg med å redde dataene fra den defekte RAID-enheten.

Rekonstruerer fungerende filer

Server recovery

Ved en RAID recovery pusles filfragmentene i sammen til fungerende mapper og filer. Dersom ikke altfor mange sektorer er skadde på de ulike harddiskene kan man få et meget godt rekonstruksjonsresultat.

La harddiskene være i fred. Det er best sjanse for et vellykket resultat om du leverer inn serveren til oss akkurat som den er etter at den har sluttet å fungere – da er våre muligheter optimale for å kunne gjenskape dataene for deg.

Leveringstid

Det tar naturligvis litt lengre tid å redde data fra en krasjet dataserver med RAID enn hva det gjør ved datarekonstruksjon fra en enkeltstående harddisk som inneholder komplette filer.

2-5 dager er normal analysetid og etter dette vet vi mye mer om prosessen videre – inkludert forventet tidsbruk samt kostnadsrammer etc.