Chat with us, powered by LiveChat

Elektronisk serviceskjema privat

(Serviceskjema i PDF-format finnes lengre ned på siden.)

hard-drive

Harddiskkrasj privat
Felt merket med en stjerne * er obligatoriske.

Gjelder det SSD-harddisk - gå til eget skjema.
Eks. på filtyper: Bilder, Word, videoer etc.
Har du spørsmål, ring 233 68 555.


Generelle vilkår datarekonstruksjon harddisk privat

Analyse: Analysen av krasjet harddisk er gratis uansett resultat. Et komplett pristilbud leveres etter at analysen er ferdigstilt.

Datarekonstruksjon: For vellykket datarekonstruksjon faktureres fra kr. 2.500,- til 9.900,-
Prisene avhenger av type lagringsmedium samt graden av skade, f.eks. logiske feil eller avanserte fysiske skader med påfølgende inngrep i harddisken med tilnærmet kirurgisk presisjon. Gjelder det flere separate harddisker blir prisen normalt sett noe lavere pr. harddisk.

Eventuelle reservedeler: Kostnad for reservedeler inntil kr. 2.500,- dekkes av Ahlberg data ved godt resultat. Eventuelle reservedelskostnader over denne summen dekkes av kunde. Dersom datarekonstruksjonen ikke lykkes dekkes reservedelskostander i sin helhet av kunde.

Garanti: Ahlberg data kan ikke garantere at samtlige datafiler kan rekonstrueres i fungerende form fra det defekte lagringsmediet. Normalt sett kan mellom 80 og 100% av filene rekonstrueres, avhengig av hvor omfattende skadene er. Store filer som fordeles over større områder på et lagringsmedium er iblant ikke mulig å rekonstruere.

Kundesikkerhet: Ahlberg data garanterer at ingen informasjon om innholdet på kundes lagringsmedium gis videre til utenforstående. Dette gjelder under forutsetning at lagringsmediet ikke inneholder bevis for grov kriminalitet.

Ansvar for innlevert produkt: Ahlberg data tar ikke ansvar for innlevert og gjenglemt/uavhentet produkt i mer enn maksimalt tre måneder om ikke annet er avtalt på forhånd. Ahlberg data tar heller ikke ansvar for eventuelle hendelser som måtte oppstå utenfor Ahlberg datas kontroll – f.eks. hos tredjepartsleverandører eller samarbeidspartnere – og er heller ikke erstatningspliktige utover kostnaden for selve produktet om så skulle skje.

Montering/demontering av lagringsmedium: Ahlberg data påtar seg uten ekstra kostnad å montere/demontere harddisker fra innleverte datamaskiner eller fra andre produkter. Ahlberg data kan ikke garantere at datamaskinen eller annet produkt fungerer når produktet leveres tilbake, og fraskriver seg ethvert ansvar om noe eventuelt skulle gå i stykker i utstyret under montering/demontering dersom noen komplikasjoner skulle oppstå. Eventuelt kan Ahlberg data kostnadsfritt destruere harddisken etter fullført arbeid om ønskelig. Eventuelle garantiforseglinger vil også noen ganger måtte brytes.

Ahlberg data AS
Holtet 45
1368 Stabekk
Telefon: 233 68 555
E-post: support@ahlbergdata.no

PDF-skjema privat